Tôi có được xem sản phẩm trước khi nhận hàng?

Vua bán Buôn

Thông thường hàng hóa sẽ được phân ra rõ ràng, sản phẩm nào được xem không được thử, hoặc được xem và được thử.

  • Những sản phẩm mà người nhận được xem không được thử: là những sản phẩm thuộc danh mục thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng dụng cụ… Những sản phẩm này chỉ được xem bề ngoài để xác nhận chất lượng. Đối với đồ dùng là các dụng cụ sẽ có những chính sách bảo hành riêng khi sử dụng có vấn đề từ phía người cung cấp.
  • Những sản phẩm mà người nhận được xem và được thử: là những sản phẩm thuộc danh mục thời trang, đồ điện tử, đồ phụ kiện, giày dép… Những sản phẩm này có thể chấp nhận để người nhận thử để đảm bảo đúng kích thước, chất lượng…