Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán trực tiếp: 

  • Trả tiền mặt khi nhận hàng: Sau khi nhận được hàng mua, Quý khách thanh toán ngay tiền cho nhân viên giao hàng, shipper…
  • Chuyển khoản ngân hàng: Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ được giao sau khi tiền đã chuyển.

Nếu Quý khách có vấn đề về thanh toán xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Liên Hệ.